Tuesday 21 December 2021

2e reminder challenge December 2021.

 Good morning / Goedemorgen,


It's time for our 2e reminder.
Het is tijd voor onze 2 reminder.The challenge runs until the last day of this month, You can still join us.
And now it is time for Simply Magnolia Designers to showcase their creation.

De challenge loopt tot eind deze maand dus je kan nog mee doen met ons.
En nu is het tijd voor de Designers van Simply Magnolia om hun creatie te laten zien.

Team B:


Thank you ladies for the beautiful creations.
Dank je wel dames voor de mooie inspiratie creaties.

Have a nice day / een hele fijne dag.
XX

Saturday 11 December 2021

1e reminder challenge December 2021.

Good morning / Goedemorgen,

It's time for our 1e reminder.
 Het is tijd voor onze 1e reminder.The challenge runs until the last day of this month, You can still join us.
And now it is time for Simply Magnolia Designers to showcase their creation.

De challenge loopt tot eind deze maand dus je kan nog meedoen bij ons
En nu is het tijd voor Simplye Magnolia designers voor hun inspiratie creaties.

Team A:

 Miranda

Bianca

Thank you ladies for the beautiful creations.

Dank jullie wel dames voor de mooie creaties.

Have a nice day / een hele fijne dag.
XX

Wednesday 8 December 2021

Winner challenge November 2021.....

Hello everyone, Hallo allemaal,

Today we are back to announce our winners of the last challenge. 
Thank you for all your beautiful submissions.
This time the winners and our Guest Designers have been chosen by our DT member: Veronique

Vandaag zijn wij terug om onze winnaars bekend te maken van afgelopen challenge.
Dank jullie wel voor de mooie ingezonden creaties.
Dit keer zijn de winnaars en onze Gast Designers gekozen door onze DT member: Veronique.
 
Ria Vreven via onze facebook groep:
You will be our guest designer for the challenge Janaury, you have 6 days to contact me, this is my email address Bianca

Jullie zijn onze Gast Designers voor de challenge januari, je hebt 6 dagen om contact met mij op te namen, dit is mijn email adres Bianca

Have a nice day / hele fijne dag nog.

XX

Wednesday 1 December 2021

Challenge December 2021.....

 Good morning and welcome to Simply Magnolia challenge blog.
It is time for our new challenge. 

Goedemorgen en welkom op bij ons op de Simply Magnolia Challenge Blog.
Het is tijd voor een nieuwe challenge.

The challenge runs from 1st to 30th November and our guest designer is at this challenge:

De challenge loopt van 1 t/m 30 november en onze gastdesigners bij deze challenge zijn: Thank you for your beautiful card.

And now it is time for Simply Magnolia Designers to showcase their creation.


Dank jullie wel voor de mooie kaarten.
En nu is het tijd voor de inspiratie kaarten van onze Simply Magnolia Designers:

 Team C:

EllyDebby


Thank you ladies / dank jullie wel dames.

Winners will be announced on Wednesday after the challenge closes.
Now it's your turn, we are curious about the beautiful creations that come along.

De winnaar wordt bekend gemaakt op de eerste woensdag van de maand.
En nu is het jullie beurt, wij zijn nieuwsgierig wat voor mooie creaties jullie gaan maken.

Have a nice day / nog een hele fijne dag.
XX

Sunday 21 November 2021

2e reminder challenge November 2021.

 Good morning / Goedemorgen,


It's time for our 2e reminder. 
Het is tijd voor de 2e reminder.


The challenge runs until the last day of this month, You can still join us.
De challenge loopt tot eind deze maand dus je kan nog steeds met ons meedoen.

And now it is time for Simply Magnolia Designers to showcase their creation:
En nu is het tijd voor inspiratie creaties van Simply Magnolia Designers:

Team A:

Miranda


Elly


Thank you ladies for the beautiful creations.
Dank jullie wel dames voor de mooie creaties.

Have a nice day / een hele fijne dag nog.
XXThursday 11 November 2021

1e reminder challenge November 2021.

Good morning / Goedemorgen,

It's time for our 1e reminder. 
Het is tijd voor de 1e reminder.

The challenge runs until the last day of this month, You can still join us.
De challenge loopt tot eind deze maand dus je kan nog steeds met ons meedoen.

And now it is time for Simply Magnolia Designers to showcase their creation:
En nu is het tijd voor inspiratie creaties van Simply Magnolia Designers:

 Team C:

Bianca

Brigitte


Debby


Thank you ladies for the beautiful creations.
Dank jullie wel dames voor de mooie creaties.

Have a nice day / een hele fijne dag nog.
XX

Monday 8 November 2021

DT Call result.

Good morning / Goedemorgen,

Today we come with our results of the DT Call.
We had 3 entries through our facebook challenge group and 1 on our blog. 

Vandaag komen wij met de uitslag van onze DT Call.
We hadden 3 inzendingen op onze facebook challenge groep en 1 hier op onze blog.

We voted with the whole team and the result is......

We hebben met het hele team gestemd en de uitslag is......
From January 1, 2022 you can see all of Plony's beautiful creations here on the blog.

Vanaf 1 januari 2022 kan je alle mooie creaties van Plony hier zien op het blog.

The Simply Magnolia team would like to thank everyone for joining us on our DT Call.
Het team van Simply Magnolia wil iedereen bedanken voor het meedoen met onze DT Call.

Have a nice day / een hele fijne dag nog
XX 

Wednesday 3 November 2021

Winner challenge October 2021.....

 Hello everyone, Hallo allemaal,

Today we are back to announce our winners of the last challenge. 
Thank you for all your beautiful submissions.

Vandaag zijn wij terug om onze winnaars bekend te maken van afgelopen challenge.
Dank jullie wel voor de mooie ingezonden creaties.

This time the winners and our Guest Designers have been chosen by our DT member: Brigitte
Dit keer zijn de winnaars en onze Gast Designers gekozen door onze DT member: Brigitte.

1: Dewi2: Tamara


You will be our guest designer for the challenge December, you have 6 days to contact me.
This is my email address Bianca

Jullie zijn onze Gast Designers voor de challenge december, je hebt 6 dagen om contact met mij op te namen.
Dit is mijn email adres Bianca

Have a nice day / hele fijne dag nog.

XX 


Monday 1 November 2021

Challenge November 2021....

Good morning and welcome to Simply Magnolia challenge blog.
It is time for our new challenge. 

Goedemorgen en welkom op bij ons op de Simply Magnolia Challenge Blog.
Het is tijd voor een nieuwe challenge.

The challenge runs from 1st to 30th November and our guest designer is at this challenge:

De challenge loopt van 1 t/m 30 november en onze gastdesigner bij deze challenge is:

Jane BrownBetta Scrap


Tamara PThank you for your beautiful card.
And now it is time for Simply Magnolia Designers to showcase their creation.


Dank jullie wel voor de mooie kaarten.
En nu is het tijd voor de inspiratie kaarten van onze Simply Magnolia Designers:

 Team B:

Penelope

Veronique

Reetta

Winners will be announced on Wednesday after the challenge closes.
Now it's your turn, we are curious about the beautiful creations that come along.

De winnaar wordt bekend gemaakt op de eerste woensdag van de maand.
En nu is het jullie beurt, wij zijn nieuwsgierig wat voor mooie creaties jullie gaan maken.

Have a nice day / nog een hele fijne dag.
XX

Thursday 21 October 2021

2e reminder challenge October 2021.

  Good morning / Goedemorgen,


It's time for our 1e reminder. 
Het is tijd voor de 1e reminder.

The challenge runs until the last day of this month, You can still join us.
De challenge loopt tot eind deze maand dus je kan nog steeds met ons meedoen.

And now it is time for Simply Magnolia Designers to showcase their creation:
En nu is het tijd voor inspiratie creaties van Simply Magnolia Designers:
Thank you ladies for the beautiful creations.
Dank jullie wel dames voor de mooie creaties.

Have a nice day / een hele fijne dag nog.

XX


Tuesday 19 October 2021

DT Call....

Good morning, / Goedemorgen,

To our regret, Elin, due to busyness in her work and in her private life, has left us as a DT member. 


Tot onze spijt heeft Eilin wegens drukte op haar werk en in haar privĂ© leven afscheidt genomen bij ons als DT member.


Now we have 1 spot available and are looking for a new DT member.

What does this mean:

1. you must own a blog.
2. you must have facebook.
3. you want to make 1 card per month with a Magnolia stamp.
4. you are active on social media.
5. you enter into the commitment for 1 year from January to December 2022.

Nu hebben wij 1 plaatsje vrij en wij zijn opzoek naar een nieuwe DT member.

Wat houdt dit in:
1. je moet een eigen blog hebben.
2. je hebt facebook.
3. je wilt 1 kaart per maand maken met een Magnolia Stempel.
4. je bent actief op sociale media.
5. je gaat de verbintenis aan voor 1 jaar van januari t/m december 2022.


If you think I like this and would like to participate in our group, place your card / creation below.
The challenge ends on November 2, and we will contact you the week of November 8, 2021.

Lijkt dit je wat om deel te nemen aan de groep dan mag je je kaart of creatie hieronder plaatsen.
De challenge loopt tot 2 november en wij nemen contact met je op in de week van 8 november 2021.

Good luck /  veel succes!!!

Team Simply Magnolia.

Monday 11 October 2021

1e reminder challenge October 2021.

Goodmorning,

It's time for our 1st reminder bij:


The challenge is Always Anything Goes with option Autumn / Halloween.

The challenge runs untill the last day of this month.
You can still join us.

And now the inspiration creations of the Simply Magnolia Designers:

Thank you ladies for the beautiful creations.
Have a nice day 
XX